لیزر انگشتی BEAMS لیزر انگشتی http://takg.mihanblog.com 2020-04-03T22:14:52+01:00 text/html 2012-06-16T11:30:15+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا beams http://takg.mihanblog.com/post/109 <DIV class=text> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">لیزر انگشتی</SPAN></STRONG></SPAN><STRONG> BEAMS</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1028.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1028.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">پدیده سال 2012 را به انگشتان خود ببندید</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,153)">درخشش آتش در دستان شما !!!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)">دیگران را حیرت زده نمایید!</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1029.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1029.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(102,51,153)">در تاریكی ها هر چه می خواهید بكشید ...</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)">فقط كافیست دست خود را حركت دهید تا امواجی<BR><BR>از رنگ ها با حركت دست شما در فضا رسم شود</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا رسم كنید ...</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">هدیه ای بی نظیر و به یاد ماندنی</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,153)">برای كسی كه دوستش دارید و حتی برای خودتان!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)">تكنولوژی جدید و بی نظیری كه تحسین</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(51,153,102)">همگان را برانگیخته است.</SPAN><BR><BR>با آمار جهانی فروش در هر 48 ثانیه یك عدد ...</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 11000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/150/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=upload/uc_1030.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1030.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">این محصول دارای 4 انگشتر می باشد كه به دست شما بسته می شوند و هر كدام از آنها دارای LED با رنگ های مختلف هستند. پس از بستن انگشتر های لیزری بر دست خود فقط كافیست در تاریكی شب و یا محیط های تاریك یا نیمه تاریك دست خود را حركت دهید تا امواجی از رنگ ها با حركت دست شما در فضا رسم شود، همچنین می توانید نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا ترسیم نمایید و حیرت مشاهده كنندگان را برانگیزید.<BR>همچنین با این محصول می توانید در مهمانی ها و مجالس هم لحظات خوشی را رقم بزنید، زیرا از انگشتر لیزری بیمز می توانید به عنوان رقص نور بر روی دیوار هم استفاده نمایید، فقط كافیست محیط شما نیمه تاریك یا تاریك باشد تا با حركت انگشتان خود بر روی دیوار رقص نور فوق العاده زیبایی را ایجاد نمایید.</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا رسم كنید ...</SPAN></STRONG></SPAN><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">با لیزر انگشتی دیگران را حیرت زده نمایید</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 11000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/150/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">مشخصات لیزر انگشتی:</SPAN></STRONG></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">- دارای چهار انگشتر لیزری در رنگ های قرمز، آبی، سبز و سفید<BR>- دارای بسته بندی اورجینال وكیومی<BR>- قابل استفاده در تمام محیط های نیمه تاریك و تاریك<BR>- قابل استفاده برای ترسیم متن و اشكال مختلف در فضا و رقص</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> نور بر روی دیوار<BR>- استفاده از باطری ریز AG3 كه در تمام مغازه ها و ساعت فروشی ها به راحتی یافت می شود</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">محصولی متفاوت و بی نظیر برای اولین بار در ایران</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">برترین محصول در گروه لوازم دوست داشتنی</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">در سال 2012</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,0)">ساخته شده از بهترین و با كیفیت ترین مواد</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(51,0,51)">دارای نوری شفاف و یك دست</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">درخشش آتش در دستان شما !!!</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1032.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1032.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)">فقط كافیست دست خود را حركت دهید تا امواجی<BR><BR>از رنگ ها با حركت دست شما در فضا رسم شود</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,128)">نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا<BR><BR>رسم كنید ...</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">هدیه ای بی نظیر و به یاد ماندنی</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,51,102)">برای كسی كه دوستش دارید و حتی برای خودتان!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)">با آمار جهانی فروش در هر 48 ثانیه یك عدد ...</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 11000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/150/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=upload/uc_1033.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1033.gif">&nbsp;&nbsp; <IMG class=decoded alt=upload/uc_1033.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1033.gif"></P></DIV> <DIV class=data> <P class=info></P><O><SPAN>قیمت : </SPAN>110,000 ریال</O></DIV> text/html 2012-06-16T11:30:15+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا خرید لیزر انگشتی http://takg.mihanblog.com/post/107 text/html 2012-06-16T11:30:11+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا لیزر انگشتی بیمز http://takg.mihanblog.com/post/108 text/html 2012-06-16T11:30:10+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا خرید اینترنتی لیزر با برد بالا http://takg.mihanblog.com/post/104 text/html 2012-06-16T11:30:09+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا خرید لیزر http://takg.mihanblog.com/post/106 text/html 2012-06-16T11:30:08+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا خرید اینترنتی لیزر http://takg.mihanblog.com/post/105 text/html 2012-06-16T11:30:05+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا خرید اینترنتی لیزر انگشتری بیمز http://takg.mihanblog.com/post/103 <DIV class=text> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">لیزر انگشتی</SPAN></STRONG></SPAN><STRONG> BEAMS</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1028.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1028.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">پدیده سال 2012 را به انگشتان خود ببندید</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,153)">درخشش آتش در دستان شما !!!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)">دیگران را حیرت زده نمایید!</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1029.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1029.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(102,51,153)">در تاریكی ها هر چه می خواهید بكشید ...</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)">فقط كافیست دست خود را حركت دهید تا امواجی<BR><BR>از رنگ ها با حركت دست شما در فضا رسم شود</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا رسم كنید ...</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">هدیه ای بی نظیر و به یاد ماندنی</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,153)">برای كسی كه دوستش دارید و حتی برای خودتان!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)">تكنولوژی جدید و بی نظیری كه تحسین</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(51,153,102)">همگان را برانگیخته است.</SPAN><BR><BR>با آمار جهانی فروش در هر 48 ثانیه یك عدد ...</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 11000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/150/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=upload/uc_1030.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1030.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">این محصول دارای 4 انگشتر می باشد كه به دست شما بسته می شوند و هر كدام از آنها دارای LED با رنگ های مختلف هستند. پس از بستن انگشتر های لیزری بر دست خود فقط كافیست در تاریكی شب و یا محیط های تاریك یا نیمه تاریك دست خود را حركت دهید تا امواجی از رنگ ها با حركت دست شما در فضا رسم شود، همچنین می توانید نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا ترسیم نمایید و حیرت مشاهده كنندگان را برانگیزید.<BR>همچنین با این محصول می توانید در مهمانی ها و مجالس هم لحظات خوشی را رقم بزنید، زیرا از انگشتر لیزری بیمز می توانید به عنوان رقص نور بر روی دیوار هم استفاده نمایید، فقط كافیست محیط شما نیمه تاریك یا تاریك باشد تا با حركت انگشتان خود بر روی دیوار رقص نور فوق العاده زیبایی را ایجاد نمایید.</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا رسم كنید ...</SPAN></STRONG></SPAN><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">با لیزر انگشتی دیگران را حیرت زده نمایید</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 11000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/150/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">مشخصات لیزر انگشتی:</SPAN></STRONG></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">- دارای چهار انگشتر لیزری در رنگ های قرمز، آبی، سبز و سفید<BR>- دارای بسته بندی اورجینال وكیومی<BR>- قابل استفاده در تمام محیط های نیمه تاریك و تاریك<BR>- قابل استفاده برای ترسیم متن و اشكال مختلف در فضا و رقص</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"> نور بر روی دیوار<BR>- استفاده از باطری ریز AG3 كه در تمام مغازه ها و ساعت فروشی ها به راحتی یافت می شود</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">محصولی متفاوت و بی نظیر برای اولین بار در ایران</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">برترین محصول در گروه لوازم دوست داشتنی</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">در سال 2012</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,0)">ساخته شده از بهترین و با كیفیت ترین مواد</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(51,0,51)">دارای نوری شفاف و یك دست</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">درخشش آتش در دستان شما !!!</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG class=decoded alt=upload/uc_1032.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1032.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)">فقط كافیست دست خود را حركت دهید تا امواجی<BR><BR>از رنگ ها با حركت دست شما در فضا رسم شود</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,0,128)">نوشته ها و اشكال مورد علاقه خود را در فضا<BR><BR>رسم كنید ...</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">هدیه ای بی نظیر و به یاد ماندنی</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,51,102)">برای كسی كه دوستش دارید و حتی برای خودتان!</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)">با آمار جهانی فروش در هر 48 ثانیه یك عدد ...</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت این محصول در سراسر ایران</SPAN> <SPAN style="COLOR: #000000">فقط 11000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/150/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt=upload/uc_1359.png src="http://hamkar.in/upload/uc_1359.png"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=decoded alt=upload/uc_1033.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1033.gif">&nbsp;&nbsp; <IMG class=decoded alt=upload/uc_1033.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1033.gif"></P></DIV> <DIV class=data> <P class=info></P><O><SPAN>قیمت : </SPAN>110,000 ریال</O></DIV> text/html 2012-06-16T11:30:04+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا لیزر انگشتری http://takg.mihanblog.com/post/102 text/html 2011-05-02T00:50:55+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا عکسهای محسن افشانی , بهرام رادان , شاهرخ استخری http://takg.mihanblog.com/post/97 <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9193' title='575'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/575-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="575" title="575" /></a> <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9194' title='14245'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/14245-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="14245" title="14245" /></a> <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9195' title='757575'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/757575-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="757575" title="757575" /></a> <a href='http://www.aksmod.com/?attachment_id=9196' title='7857541'><img width="150" height="150" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/7857541-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="7857541" title="7857541" /></a> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:45:03+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا گفتگو با فرزاد حسنی درباره فیلم آمین خواهیم گفت http://takg.mihanblog.com/post/98 <p><a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/99929.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9190" title="فرزاد حسنی" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/99929.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p> <p>فرزاد حسنی با آن که نوروز امسال در تلویزیون ظاهر شد اما گویا تمرکزش را روی سینما گذاشته است زندگی ایده آل با وی مصاحبه ای انجام داده که قسمتهایی از آن را می خوانیم- سال ۸۹ سال بسیار خوب و پرباری‌ برای من بود، چرا که نخستین سال سینمایی من به حساب می‌آمد و از نیمه دوم آن، درگیر کارهای سینمای‌ام بودم. ممکن است مخاطبانی که اجراهای مرا در تلویزیون دیده‌اند، وقتی با من در قالب یک نقش سینمایی روبه‌رو شوند، برای شان قابل هضم نباشد که فرزاد حسنی بازیگر را هم بپذیرند، در حالی کار اصلی من بازیگری است اما چون ۴-۳ سالی که از تلویزیون دور بودم، خودم را بیشتر در بازیگری محک زدم که ماحصلش حضور در چند تله فیلم، تله تئاتر و نمایش‌های رادیویی بود و سال ۸۹ هم که به حضور در فیلم سینمایی «آمین خواهیم گفت» به کارگردانی سامان سالور منجر شد.<span id="more-9189"></span></p> <p>- وقتی یکی مثل سامان سالور پیشهادی به من می‌دهد، به نظرم بسیار عاقلانه و هنرمندانه است چون فکر می‌کنم در کارش بسیار متبحر است و نه در سطح داخلی بلکه در سطح جهانی امتحان پس داده به همین دلیل احساس کردم ارزشش را دارد موهای سرم را بتراشم و با وجود اینکه ۳-۲ پیشنهاد دیگرم را به دلیل این کار از دست دادم اما از اینکه در «آرمین خواهیم گفت» ایفای نقش کرده‌ام، بسیار خوشحالم. قسمت‌هایی از این کار را دیده‌ام و مطمئنم کار بسیار خوبی خواهد شد و مردم درباره‌اش قضاوت خواهند کرد.</p> <p>- احساس کردم باید زمانی وارد سینما شوم که کمی آمادگی در خودم احساس کنم و فکر می‌کنم این آمادگی تا حدودی برای برداشتن گام‌های اولم در این عرصه به وجود آمده است. به نظرم سینمای ما به همه نوع فیلمی نیاز دارد، یعنی هم فیلم تجاری باید ساخته شود، هم فیلم معناگرا (که بین مخاطبان عام جدید الولاده است!) و هم فیلم فرهنگی. فقط با این شرط که قرار است فیلم تجاری ساخته شود، فیلم «خوب تجاری» ساخته شود. بقیه حوزه ها نیز همین‌طور. اگز قرار باشد در فیلمی بازی کنم، حتماً باید خوب باشد تا پیشنهادی بازی در آن را قبول کنم.</p> <p>- بازیگری یعنی کردن تمام جوایز، سیمرغ‌ها نخل‌های طلا، خرس‌های و شیرهای نقره‌ای و… این‌ها همه به‌وجود آمده‌اند که ما به درست بازی کردن‌مان فکر کنیم، آنها مشوق درست بازی کردن ما هستند. نباید هدف‌مان باشند بلکه باید انگیزه‌مان باشند برای درست بازی‌کردن، این‌ها توشه راه هستند، نه مقصد.</p> <p>- برای سومین‌بار است که ویژه‌برنامه سال تحویل را من اجرا کزده ام. در کنار خانواده بودن است اما کار ما هم مانند خیلی از مشاغل دیگر، در کنار خانواده بودن است اما کار ما هم مانند خیلی از مشاغل دیگر، متقتضیات خاص خودش را دارد و دیگر به آن عادت کرده‌ایم.</p> <p>- به نظرم جامعه،‌اخلاق‌ها و رفتارهای اجتماعی امروز ما به صراحت احتیاج دارند، البته این صراحت یا رک بودن، نباید با رکیک بودن اشتباه گرفته شود!‌صراحت یک مجری یا متقد باید در حد عریان کردن حقایقی باشد که احتیاج به عریان شدن دارند، صراحت برای تبیین مناسب یک موضوع است. وقتی خود من مثلاً در برنامه رادیویی «نمای نزدیک» جشنواره فیلم فجر قصد دارم با کمک دیگر اساتید یک فیلم را در حضور کارگردانش نقد کنیم، به عنوان یک منتقد، نباید از انجام آن ابا داشته باشم یا بترسم!</p> <p>- ‌در کل، همواره سعی کرده‌ام آنچه حقیقت است را برای مردم بازگو کنم و انعکاس دهم و احساس می‌کنم هم مردم این شیوه را می پسندند، هم مسئولان دوست دارند حقیقت به خاطر حقیقت بودنش بیان شود و از این شیوه استقبال می‌کنند.</p> <p>- حضور در رادیو و تلویزیون را تقریباً همزمان شروع کردم، رادیو و تلویزیون مثل پدرو مادرم هستند، بنابرانی نمی‌توانم بین آن‌ها فرقی بگذارم و بگویم این یکی را از آن یکی بیشتر دوست دارم و چون نمی‌توانی بگویی پدرت را بیشتر دوست داری یا مادرت را. اما جفت این‌ها را از سینما بیشتر دوست دارم، اما جفت این ها را از سینما بیشتر دوست دارم، حتی فضای سریال های تلویزیونی را به سینما ترجیح می‌دهم.</p> <p>- همواره معتقدم یک مصاحبه‌کننده خوب و یک موضوع جذاب باید وجود داشته باشد که آدم بخواهد مصاحبه کند، شاید بد نباشد گاهی اوقات آدم برای مدتی صحبت نکند، به همین دلیل زیاد اهل مصاحبه نیستم.</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:40:34+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا ساغر عزیزی http://takg.mihanblog.com/post/99 <p style="text-align: center;">ساغر عزیزی بازیگر فیلمهای اتانازی رنگ شب و عطش</p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/FullImage.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9186" title="ساغر عزیزی" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/FullImage-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p> <p style="text-align: center;">فیلم رنگ شب</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:38:01+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا نرگس محمدی و شاهرخ استخری در فیلم سینمایی «ساعت شلوغی» http://takg.mihanblog.com/post/100 <p><a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/24.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9182" title="نرگس محمدی" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/24-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p> <p>فیلم سینمایی «ساعت شلوغی» تازه‌ ترین ساخته آرش معیریان به تهیه‌ کنندگی سید محسن وزیری ساخته می شود.</p> <p>به گزارش خبرنگار سینمایی فارس ، با تکمیل شدن لیست عوامل و بازیگران فیلم سینمایی «ساعت شلوغی» جلوی دوربین می‌ روند.</p> <p>پژمان بازغی برای ایفای یکی از شخصیت‌ های اصلی داستان جایگزین مهدی سلوکی شد.<span id="more-9181"></span></p> <p>فیلم ملو درامی اجتماعی است که توسط جابر قاسمعلی نوشته شده است ، داستان درباره زن و مرد جوانی است که زیر یک سقف اما هر کدام برای خود زندگی می‌ کنند ، زن ورود غریبه‌ ای را در زندگی خود حس می‌ کند ، خشم او خانمان‌ سوز است اگرچه خودش نیز از آتش خشم بی‌ نصیب نمی‌ ماند.</p> <p>در این فیلم شاهرخ استخری ، سحر قریشی ، نرگس محمدی ، بهنوش بختیاری ، پژمان بازغی ، فتحعلی اویسی ، مهران رجبی ، مهتاج نجومی ، سید محمدرضا وزیری ، حامد جعفری ، سحر کرمانیان ، هلیا خالقی ، یاسمین گوهری ،‌ ابوذر قلی‌ نژاد و … داریوش سلیمی به ایفای نقش می‌ پردازند.</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2011-05-02T00:30:47+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا لحظه ای همراه با لیلا بلوکات http://takg.mihanblog.com/post/101 <p><a href="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/leilabloukat01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9179" title="لیلا بلوکات" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2011/05/leilabloukat01-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" /></a></p> <p>لیلا بلوکات بازیگر موفق سینما تلویزیون که سریال آسمان همیشه ابری نیست از جدیدترین کارهای او می باشد,پیشنهاد بازی در سریالی جدیدی را دریافت نموده است.</p> <p>برای ساخت سریال ویژه ماه مبارک رمضان امسال پیشنهاد تازه ای به لیلا بلوکات شده است,البته هنوز نام این سریال اعلام نشده است ولی از بازیگران بسیار خوبی در این سریال استفاده خواهد شد<span id="more-9178"></span></p> <p>لیلا بلوکات که هنوز آماده مصاحبه با رسانه ها نیست,جواب نهایی به تهیه کننده و کارگردان سریال نداده است.</p> <br><br>منبع:<br>http://www.aksmod.com text/html 2009-11-20T00:48:10+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا «امیدوارم “صد سال به این سال‌ها” از این حبس 3 ساله بیرون بیاید» http://takg.mihanblog.com/post/61 <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/b24fb6ab5e7bd480ba825686a3ab437d.jpg"></P> <P>سامان مقدم در گفت‌وگویی با اشاره به این كه جواد شمقدری سال گذشته اعتقاد داشت كه «صد سال به این سال‌ها» بدون دلیل توقیف شده، از آغاز مذاكره با مسئولان سینمایی برای رفع توقیف فیلم خبر داد و گفت: این آخرین تلاش ما برای پایان حبس 3ساله این فیلم است.</P> <P>وی با اشاره به روند كلی طی شده در طی 3 سال گذشته كه منجر به عدم اكران «صد سال به این سال‌ها» شده است گفت: وقتی بحث «صد سال به این سال‌ها» مطرح می‌شود آنقدر عصبانی می‌شوم كه شاید نتوانم فكرم را متمركز كنم اما مشكل اصلی فیلم برمی‌گردد به جشنواره 3 سال قبل كه مسئولان وقت ارشاد فیلم را به شكل غیررسمی توقیف كرده‌اند و امروز 3 سال است كه فیلم بدون هیچ گونه اعلام رسمی در حبس مانده است.</P> <P>* مسئولان سینمایی گذشته از واژه توقیف هراس داشتند<BR>وی ادامه داد: برای من بسیار روشن است كه مسئولان سینمایی گذشته از واژه توقیف هراس داشتند و من هم تمام تلاش خود را به خرج دادم تا طی این سال‌ها بدون ورود به مسائل حاشیه‌ای و انجام مصاحبه‌های جنجالی فیلم را دچار حاشیه‌های بیشتری كنم و مطلقا نخواستم تا این ماجرا به مطبوعات كشیده شود و در عین حال سعی كردم با گفت‌وگو و تعامل مشكل فیلم را حل كنیم.<SPAN id=more-929></SPAN></P> <P>*در سه سال گذشته بیش از 150 گفت‌و‌گوی حضوری و تلفنی داشته‌ام<BR>كارگردان فیلم «صد سال به این سال‌ها» خاطرنشان كرد: در طی این 3 سال بیش از 150 جلسه شامل 50 جلسه حضوری و 100 جلسه تلفنی با مسئولان سینمایی وقت مذاكره داشتیم اما هیچ كدام از این جلسات به نتیجه روشنی ختم نشد. مقدم تاكید كرد: مشكلی كه من با همه این دوستان داشتم چند سلیقگی مدیران سینمایی است و وجود شوراهای مختلفی كه برای ساخت و نمایش یك فیلم تصمیم‌گیری می‌كنند. شورایی در معاونت سینمایی است كه به فیلم‌ها پروانه ساخت می‌دهد و شورایی در فارابی وجود دارد كه از ساخت فیلم‌ها حمایت مالی می‌كند اما شورایی به نام صدور پروانه نمایش در وزارت ارشاد وجود دارد كه می‌تواند تصمیمات دو شورای دیگر را كاملا نقض كند.</P> <P>*چند سلیقگی مسئولان بزرگ‌ترین مشكل ما بود<BR>این كارگردان سینمای ایران در ادامه این گفتگو اظهار داشت: متأسفانه 3 شورا با سلیقه‌های مختلف وجود دارد به شكلی كه اگر فیلمساز قرار یا تعهدی با شورای پروانه ساخت و شورای حمایت بنیاد سینمایی فارابی داشته باشد آن قرار توسط شورای پروانه نمایش می‌تواند با اعمال سلیقه كاملا زیر پا گذاشته شود و این اتفاق متاسفانه در طی سالهای گذشته به دفعات برای كارگردانان دیگر نیز افتاده است.<BR>وی در عین حال خاطر نشان ساخت: به طور كلی مشكل من چند سلیقگی بین مسئولان سینمایی بود چرا كه این چند سلیقگی باعث برخورد سلیقه‌ای با اكران فیلم‌ها شده است و از طرف دیگر افرادی تاثیرگذار خارج از شوراهای وزارت ارشاد نیز متاسفانه در سال‌های گذشته به دفعات مانع اكران فیلم‌ها شده‌اند به گونه‌ای كه این افراد تاثیرگذار وقتی كه از ساخت فیلمی مطلع می‌شوند بدون حضور در شورا درخواست تماشای فیلم را می‌كنند و بعد گاهی اوقات فیلم نهایتا توسط آن دوستان مورد ممیزی‌هایی قرار می‌گیرد.</P> <P>* دو هفته است كه مذاكره با مسئولان ارشاد شروع شده است<BR>سامان مقدم تصریح كرد: به هر حال «صد سال به این سال‌ها» با پروانه ساخت ارشاد و با حمایت مالی بسیار خوب بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده است، چرا كه بنیاد سینمایی فارابی فیلم‌نامه «صد سال به این سال‌ها» را جزو آثار شاخص سینمایی سال‌های اخیر ایران دانست و به همین دلیل حمایت خوبی را از این فیلم انجام داد.<BR>كارگردان فیلم سینمایی «صد سال به این سال‌ها» خاطرنشان كرد: مسئولان جدید سینمایی، فیلم را برای بازبینی مجدد خواسته‌اند و امیدوارم این دوستان نظر مثبتی را در مورد فیلم داشته باشند و اصولا امیدوارم ترتیبی اتخاذ كنند تا دیگر شاهد چند سلیقگی در بدنه معاونت سینمایی نباشیم و فقط یك شورا برای فیلم‌ها تصمیم‌گیری كند.</P> <P>*معاونت سینمایی وقت حق نمایش فیلم را شخصا وتو كرد<BR>وی تاكید كرد: سال گذشته آقای شمقدری در مقطعی فیلم را دیدند و اعتقاد داشتند كه این فیلم قابل نمایش است و بدون دلیل توقیف شده است و حتی نسبت به عدم نمایش فیلم انتقادات زیادی را داشته‌اند كه امیدوارم همچنان بر سر مواضع خود باقی مانده باشند و امروز دو هفته‌ای از شروع مذاكرات تهیه‌كننده فیلم با مسئولان ارشاد می‌گذرد.<BR>مقدم ادامه داد:امیدوارم كه «صد سال به این سال‌ها» از این حبس 3 ساله بیرون بیاید چرا كه یك‌سال و نیم قبل به ما اطلاع دادند كه پروانه نمایش فیلم به صورت غیر رسمی توسط اداره كل نظارت و ارزشیابی صادر شده است اما معاونت سینمای وقت با اختیاراتی كه داشته‌اند حق نمایش فیلم را وتو كرده است كه با امیدوارم این موضوع با نظر مساعد آقای شمقدری نسبت به فیلم برطرف شود.</P> <P>*این آخرین تلاش من برای پایان حبس 3 ساله «صد سال به این سال‌ها» است<BR>سامان مقدم در خاتمه اظهار داشت: درست است كه فیلم با حمایت فارابی ساخته شد اما 80 درصد از فیلم با حمایت بخش خصوصی بوده است و 3 سال است كه سرمایه‌ تهیه‌كننده روی زمین مانده است،به هر حال این آخرین تلاش‌های من و تهیه‌كننده فیلم برای پایان حبس 3 ساله «صد سال به این سال‌ها» است و اگر تلاش ما نتیجه ندهد به نظر می‌رسد باید به طور كل این فیلم را فراموش كنیم.<BR>&nbsp;<BR>منبع : فارس</P> text/html 2009-11-18T00:45:14+01:00 takg.mihanblog.com بردیا بردیا نیکو خردمند عکسهای مرحومه + بیوگرافی http://takg.mihanblog.com/post/62 <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/0002.jpg"></P> <P>نام و نام خانوادگی : نیکو خردمند<BR>تاریخ تولد – وفات : پنجم آبان ماه 1311 – بیست و ششم آبان 1388<BR>محل تولد – وفات : تهران – تهران<BR>…………………………….<BR>او خواهر آهو خردمند (بازیگر سینما و تئاتر)&nbsp; است .<BR>نیکو خردمند دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فارغ التحصیل کارگردانی در رویال تاتر سلطنتی است.</P> <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/5656.jpg"></P> <P>فعالیت های او از سال 1337 با گویندگی در رادیو شروع شد .<BR>وی گویندگی فیلم را در سال ١٣٣٩ آغاز کرد و گوینده نقش های کلودیا کاردیناله ، آوا گاردنر ، الیزابت تیلور ، فخری خوروش ، ایرن و کتایون و … بوده است .<BR>او گوینده نمایش های رادیویی برنامه دوم رادیو از سال ١٣٤٢ تا سال ١٣٤٧و همچنین مجری برنامه معرفی تاتر در تلویزیون در سال ١٣٥١ بود .<BR>فعالیت سینمایی او با بازی در فیلم “پرده آخر” (واروژ کریم مسیحی) در سال ١٣٦٩ شروع شد .</P> <P><IMG height=348 alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/456456.jpg" width=487></P> <P>بخشی از فیلم شناسی :</P> <P>پرده آخر (واروژ کریم مسیحی – 1369)<BR>حکایت آن مرد خوشبخت (رضا حیدرنژاد – 1369)<BR>خانه خلوت (مهدی صباغزاده – 1370)<BR>مسافران (بهرام بیضایی – 1370)<BR>بازیچه (تورج منصوری – 1372)<BR>راز گل شب بو (سعید خورشیدیان – 1372)<BR>زینت (ابراهیم مختاری – 1372)<BR>روزهای خوب زندگی (مهدی صباغزاده – 1373)<BR>نگاهی دیگر (حسین مختاری – 1373)<BR>غزال (مجتبی راعی – 1374)<BR>سفر پر ماجرا (سیامک اطلسی – 1375)<BR>روانی (داریوش فرهنگ – 1376)<BR>قاصدک (قاسم جعفری – 1376)<BR>قاعده بازی (عبدالرضا نواب صفوی – 1376)<BR>هفت سنگ (عبدالرضا نواب صفوی – 1376)<BR>شراره (سیامک شایقی – 1378)<BR>کاغذ بی خط (ناصر تقوایی – 1380)<BR>قلب های ناآرام (مجید مظفری – 1381)<BR>صبحانه ای برای دو نفر (مهدی صباغزاده – 1381)<BR>پرونده هاوانا (علیرضا رئیسیان – 1383)<BR>کافه ستاره (سامان مقدم – 1383)<BR>پیشنهاد پنجاه میلیونی (مهدی صباغزاده – 1383)</P> <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/465456.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P>جوایز :<BR>* برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن (بازیچه) [ دوره 12 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1372 ]<BR>* برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن (پرده آخر) [ دوره 9 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1369 ]<BR>* کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن (غزال) [ دوره 14 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1374 ]<BR>…………………………….<BR>وی پس از عارضه سکته قلبی در بیمارستان ابن سینا بستری بودند و روز 26 آبان سال 1388 در ساعت چهار صبح دارفانی را وداع گفت.</P> <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/546456.jpg"></P> <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/6456546.jpg"></P> <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/6554566.jpg"></P> <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/456456451.jpg"></P> <P><IMG alt="" src="http://www.aksmod.com/wp-content/uploads/2009/11/46546456.jpg"></P> <P>جوایز :<BR>* برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن (بازیچه) [ دوره 12 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1372 ]<BR>* برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن (پرده آخر) [ دوره 9 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1369 ]<BR>* کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن (غزال) [ دوره 14 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) - سال 1374 ]<BR>…………………………….<BR>وی پس از عارضه سکته قلبی در بیمارستان ابن سینا بستری بودند و روز 26 آبان سال 1388 در ساعت چهار صبح دارفانی را وداع گفت.</P>